Altılı Ganyan Hakkında Merak Edilenler

 • YARIŞ ŞARTLARI NEDİR?
  Bu konuda detaylı bilgi için ; yıllık at yarışları genel hükümleri ve at yarışı kayıt şartları broşürlerini , İstanbulda Teknik Büro Müdürlüğünden, yarış yapılan diğer illerde ise Hipodrom Müdürlüklerinden temin edilebilir.

  Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız


 • AT SAHİBİ NASIL OLUNUR?
  At sahibi olmak için öncelikle;

  · Yarış Müessesesinden iki üye veya en az 5 yıllık at sahibi belgesi olan 2 kişi tarafından takdim edilmiş bulunmak,

  · Yarış atına bakma ve koşturmanın gereklerini hakkıyla yerine getirebilecek maddi imkanlara sahip olmak ve bunları Yarış Müessesesince belirlenen esaslara uygun olarak belirlemek,

  · Kiralık at koşturmak için noter tarafından onaylanmış kira sözleşmesi, ortak at koşturmak için ise noter tarafından onaylanmış ortaklar arasında düzenlenen sözleşme veya muvafakatnameyi Yarış Müessesesine tescil ettirmiş olmak,

  · Üzerine kayıtlı at olduğunu gösterir belgeyi beyan etmek.

  Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız


 • ANTRENÖR NASIL OLUNUR ?
  İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek Yüksek Okulu ile Kocaeli Üniversitesi Körfez Meslek Yüksek Okulunun At Antrenörlüğü bölümlerinden mezun olanların, antrenör kurs başarı belgesi aranmaksızın, bu Yönetmelikte belirtilen belgelerle birlikte müracaatları halinde antrenör lisansı verilir. Bu kişiler, lisans verilme tarihinden itibaren mesleklerini icra edebilirler.

  Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız


 • JOKEY NASIL OLUNUR?

  Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız


 • HANDİKAP PUANLARI NEYE GÖRE VERİLİR?
  Handikap Puanları; Handikaperler tarafından, atların performansları dikkate alınarak verilen puanları ifade eder.
  Verilen puanlar, Teknik Büro tarafından kiloya çevrilerek, kilolar tespit edilir. (1 puan ½ kilodur.) ve atlarda, belirlenen bu kilolar yarışın sikleti olarak koşarlar.


 • TÜZÜK GEREĞİ VERİLEN CEZALAR NELERDİR?
  Yarış usul nizamına ve yarış dürüstlüğüne aykırı hareket eden At Sahibi, Antrenör, Jokey, Jokey Yamağı, Seyisler ve Sair Hizmetliler 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanunun 4.ncü maddesine istinaden cezalandırılır.
  Adı geçen kanunun 8.nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlükte olan At yarışları Tüzüğü, yarışlarda uyulması gereken kuralları anlatır.
  Bu kurallara uymayanlar hakkında Komiserler Kurulu tarafından hangi hallerde hangi cezaların verileceği adı geçen tüzüğün 118.nci maddesinden 151.nci maddesine kadar tek tek yazılmıştır.
  At Sahibi, Antrenör, Jokey, Jokey Yamağı, Seyisler ve Sair Hizmetlileri için 6 haftaya kadar sair icralarından men ve 1000 T.L.’ya kadar para cezaları Komiserler Kurulunun yetkisindedir. Bunu aşan cezalar Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu tarafından verilir.


 • MÜŞTEREK BAHİS OYUNLARI NASIL OYNANIR?
  Bahis sayfalarımızda detay bilgiye ulaşabilirsiniz.


 • GANYAN BAYİ NASIL OLUNUR ?
  Ganyan bayiliği müracatları, ganyan bayiligi yönetmeliklerine göre yapılır. En son yönetmelik TJK yönetim kurulunun 20.12.2002 tarih 28/27 sayılı toplantısında yürürlüğe girmiştir. Detay bilgi için tıklayın.


 • KAZANILAN İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ NE ŞEKİLDE YAPILABİLİR?
  Günümüzde 4208 sayılı karaparanın aklanmasının önlenmesine dair kanun gereği 12.000 YTL ve üzerindeki ikramiyelerde (net) Kimlik tespiti yapılması zorunlu olduğundan bu tutarın üzerindeki net ikramiyeler ile 01.05.2004 tarihinden itibaren de 332 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ gereği 8.000.YTL üzerindeki ikramiyeler çek ile İstanbul, Ankara,İzmir, Adana,Bursa,Şanlıurfa ve Elazığ Hipodromlarından bu tutarların altında kalan (net olarak) ikramiyeler ise Türkiye genelindeki 2000 adet ganyan bayimizden yarış severlerimize ödenmektedir.

  08.06.1959 tarihli ve 7338 sayılı VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU' nda değişiklik yapan 4783 sayılı kanun gereği 01.02.2003 tarihinden itibaren at yarışları üzerinde düzenlenen müşterek bahisler sonucunda ödenecek ikramiyelerin istisna tutarını (2007 yılı için 2.068.-YTL) aşması halinde, ikramiyelerin istisna tutarını aşan kısmı üzerinden % 10 oranında ikramiyenin yarışsevere ödendiği anda vergi kesilmektedir. Bunun haricinde yarışseverlerin başka bir beyanda bulunması gerekmemektedir.

  Çek ile yapılan ödemelerde yarışsevere VAKIFBANK çekleri verilmektedir

6 Mart 2008 Perşembe

DOPİNG MUAYENESİ

DOPİNG MUAYENESİ

Bir atın koşudaki sürat, kuvvet ve cesaretini veya bunlardan birini veya tümünü değiştirmek amacıyla normal gıdalar dışında herhangi bir maddenin herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla ata verilmiş olup olmadığının tespiti için yapılan muayenelere doping muayenesi denir.

Doping muayenesine tabi tutulacak atların idrar, salya gibi şüpheli maddeleri doping yönetmeliğinde belirlenen süre içinde alınır. İdrarın alınması mümkün olmazsa kan alınır. Koşulara kayıtlı her at, Komiserler Kurulunun göstereceği lüzum üzerine doping muayenesine tabi tutulur.

Doping muayeneleri neticesinde bir atın derecesinin iptal edilmesi, müşterek bahislerde ilan edilen parasal neticeleri etkilemez. Müşterek bahislerde değerlendirmeler yarış günü ilan edilen koşu neticelerine göre yapılır.